Hollis Smith & Alma Garrison 2 Aug 1949 Wood Co WV