Hollis Smith & Mabel Koehnlein 4 Sept 1928 Ritchie Co WV